Jordi Baste

Són les 8 del matí. Bon dia Catalunya. Cal veure gairebé com a una obligació cada dijous el Miqui Moto als afers exteriors de tv3, es una obligació que tenim el país.

Miguel Noguera

An airport. The bathroom of an airport. They have to clean it, they have to disinfect that periodically.

Un fantasma

If I broke a thousand promises If I broke a few I’m lost